Distribúcia signálu, 3-vodičové pripojenie

Filtre