Lineárne magnetostrikčné snímače

R-Series V najpokročilejšie magnetostrikčné snímače polohy na trhu. Kombinujú technológiu magnetostrikčného merania a SMART diagnostiky pre priemyselné aplikácie.
R-Series  – snímače pre aplikácie s vysokými nárokmi na výkon, presnosť a spoľahlivosť.
GB-Series – špeciálne navrhnuté pre hydraulické valce a aplikácie s priestorovým obmedzením.
E-Serieskompaktné meracie zariadenia vhodné pre priemyselné aplikácie.
T-Series – snímače pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, sú odolné voči pôsobeniu plameňa a korozívnych substancií.
G-Series – pre najnáročnejšie aplikácie čo sa týka odolnosti a presnosti merania.