1. PORADCA V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY A PRIEMYSELNEJ AUTOMATIZÁCIE PRE SLOVENSKO

EXIM - TECH, s.r.o. poskytuje komponenty v najvyššej kvalite, poradenstve, technickú podporu a rieši konkrétne potreby zákazníkov pre malé aj veľké firmy z oblasti výroby automobilov, strojárstva, papierenského,
potravinárskeho, plastikárskeho, farmaceutického, gumárenského priemyslu.

- Je Vám blízky náš odbor a chcete sa u nás realizovať?

- Dokážete nachádzať rýchle a efektívne riešenie? Vaším výsledkom práce bude klient, ktorému ste našli spoľahlivé riešenie.

NÁPLŇ PRÁCE:

- poradenstvo v oblasti riešenia statickej elektriny, senzorovej techniky a automatizácie výroby.

- zisťovanie potrieb zákazníkov, návrhy riešení a predaj komponentov.

- technická podpora, starostlivosť o stálych zákazníkov.

- realizácia prezentácií noviniek u našich zákazníkov.

- testovanie riešení u zákazníka.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ, ABY STE U NÁS MOHL/A ZAČAŤ?

- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou v elektrotechnickom odbore + 2 roky praxe v elektro odbore.

- vodičský preukaz sk. B.

PREČO PRACOVAŤ PRÁVE U NÁS?

- môžete sa u nás realizovať a ukázať čo vo vás je.

- možnosť kariérneho rastu od poradcu cez obchodného manažéra až po obchodného riaditeľa

- máte možnosť sa neustále vzdelávať v oblasti najmodernejších technológií ohľadom automatizácie výroby.

- stanete sa profíkom v danom odbore a budete pevným bodom pre našich klientov.

- môžete sa s akýmkoľvek dotazom obrátiť na technickú podporu firmy.

- stanete sa v rámci možností pánom svojho času.

- práca formou home office + návštevy našich zákazníkov.

MIESTO VÝKONU PRÁCE: región v oblasti miesta bydliska.

PLATOVÉ PODMIENKY: nástupný plat DOHODOU podľa vzdelania, praxe a znalostí fix + výkonnostná prémiová zložka.

TERMÍN NÁSTUPU: ihneď, dohodou.

DRUH PRACOVNÉHO POMERU: plný úväzok.

 

 

 1. PORADCE  V OBLASTI  ELEKTROTECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ AUTOMATIZACE PRO ČECHY

EXIM - TECH, s.r.o. poskytuje komponenty v nejvyšší kvalitě, poradenství, technickou podporu a řeší konkrétní potřeby zákazníků pro malé i velké firmy z oblasti výroby automobilů, strojírenství, papírenského, potravinářského, plastikářského, farmaceutického, gumárenského průmyslu.

 • Je Vám blízký náš obor a chcete se u nás realizovat?
 • Dokážete nacházet rychle a efektivně řešení?

Vaším výsledkem práce bude klient, kterému jste našel spolehlivé řešení.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • poradenství v oblasti řešení statické elektřiny, senzorové techniky a automatizace výroby.
 • zjišťování potřeb zákazníků, návrhy řešení a prodej komponentů.
 • technická podpora, péče o stálé zákazníky.
 • realizace prezentací novinek u našich zákazníků.
 • testování řešení u zákazníka.

CO BUDETE POTŘEBOVAT, ABYSTE U NÁS MOHL/A ZAČÍT?

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v elektrotechnickém oboru + 2 roky praxe v elektro oboru.
 • řidičský průkaz sk. B.

PROČ PRACOVAT PRÁVĚ U NÁS?

 • můžete se u nás realizovat a ukázat co ve Vás je.
 • možnost kariérního růstu od poradce přes obchodního manažéra až po obchodního ředitele
 • máte možnost se neustálé vzdělávat v oblasti nejmodernějších technologií ohledně automatizace výroby.
 • stanete se profíkem v daném oboru a budete pevným bodem pro naše klienty.
 • můžete se s jakýmkoli dotazem obrátit na technickou podporu firmy.
 • stanete se v rámci možností pánem svého času – práce formou home office + návštěvy našich zákazníků

MÍSTO VÝKONU PRÁCE: region v oblasti místa bydliště
PLATOVÉ PODMÍNKY: nástupní plat DOHODOU podle vzdělání, praxe a znalostí fix + výkonnostní prémiová složka, finální suma fixu závisí od schopností a zkušeností uchazeče.
TERMÍN NÁSTUPU: ihned, dohodou
DRUH PRACOVNÍHO POMĚRU: plný úvazek

                       

 1. Technický pracovník, správca e- shopu            

EXIM - TECH, s.r.o. poskytuje komponenty v najvyššej kvalite, poradenstvo, technickú podporu a rieši konkrétne potreby zákazníkov pre malé i veľké firmy z oblasti výroby automobilov, strojárstvo, papierenského, potravinárskeho, plastikárskeho, farmaceutického, gumárenského priemyslu.

- je vám blízky náš odbor a chcete sa u nás realizovať?

- dokážete nachádzať rýchlo efektívne riešenie?

Vaším výsledkom práce bude klient, ktorému ste dodali spoľahlivé riešenie.

NÁPLŇ PRÁCE:

- práca v oblasti senzorovej techniky a automatizácie výroby.

- technická podpora, poradenstvo zákazníkom.

- zisťovanie potrieb zákazníkov, navrhovanie riešení s cieľom predať komponenty.

- starostlivosť o stálych zákazníkov.

- spravovanie e-shopu.

- spracovanie objednávok a cenových ponúk.

Čo budete potrebovať, ABY STE U NÁS MOHLI ZAČAŤ?

- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou v elektrotechnickom odbore + 2 roky praxe v elektro odbore.

- vodičský preukaz sk. B.

PREČO PRACOVAŤ PRÁVE U NÁS?

- môžete sa u nás realizovať a ukázať čo vo vás je.

- máte možnosť sa neustále vzdelávať v oblasti najmodernejších technológií ohľadom    

  automatizácie výroby.

- stanete sa profesionálom v danom odbore a budete pevným bodom pre našich klientov.

- možnosť kariérneho rastu.

 

MIESTO VÝKONU PRÁCE: Banská Bystrica

PLATOVÉ PODMIENKY:  nástupný plat DOHODOU podľa vzdelania, praxe a znalostí fix + výkonnostná prémiová zložka.

Termín nástupu: ihneď, dohodou.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok.