Úžitok: Naše riešenie prinieslo spoločnosti potrebnú presnosť a efektívnosť v kontrole rozmerov výrobkov.


Úžitok: Zvýšenie produktivity. Obsluha, ktorá musela 2 hodiny denne kontrolovať správnosť výroby dreveného nábytku sa plne venuje výrobnej činnosti.


Úžitok: Výrazné zníženie produkcie chybných komponentov a tým aj množstva odpadu. Zákazník dosiahol zvýšenie produktivity procesu lakovania až o 10%.


Úžitok: Vďaka nášmu riešeniu zákazník nebude mať na lisoch prestoje z dôvodu výmeny tlačidiel. Za ušetrený čas zákazník vyrobí o 50 ks viac výrobkov.


...