Robíme veci lepšie a lepšie

Vždy sa riadime nasledovnými princípmi:

Inovácia je vždy prvý faktor a najdôležitejšia vec vo vývoji. Vývoj nových komponentov, použitých produktov u našich dodávateľov a organizačná štruktúra ako aj efektívnejšia prevádzka u nás sa nikdy nezastavili. Sme presvedčení, že naši zákazníci aj naši dodávatelia majú z tejto inovácie osoh.

https://www.eximtech.sk/referencie

Robíme všetko pre najrýchlejšie dodanie predmetu Vašej objednávky. Využívame pritom spoľahlivé a overené logistické kanály. Tovar, ktorý máme v sklade, dostanete do 24 hodín. Tovar, ktorý je v sklade u výrobcu, dostanete do 7 dní, v prípade urgentnej potreby ho dostanete leteckým kuriérom do 1-3 dní. Pri zachovaní určitých podmienok, odozvu na Váš dopyt alebo otázku dostanete od nás do 24 hodín. Odbornú technickú podporu Vám poskytneme v čo najkratšom možnom čase. Naše lojálne služby Vás sprevádzajú celým obchodným procesom s nami, od ponúknutia riešenia na Váš dopyt, cez vybavenie rýchleho dodania tovaru alebo systému až po poskytovanie rôznej podpory po predaji.

Každý tovar poskytujeme v TOP kvalite, ktorá je základom našich zásad. Všetci naši dodávatelia boli vybraní starostlivo tak, aby TOP kvalita ich výrobkov a servisu bola zaručená.

Firma EXIM-TECH s.r.o. sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a EU a zákony krajín, na území ktorých pôsobí, podnikať v súlade s dobrými mravmi a podporovať hospodársku súťaž v duchu pravidiel fair play.

Firma EXIM-TECH s.r.o. dbá o ochranu životného prostredia. Kdekoľvek realizuje svoje aktivity a poskytuje služby, rešpektuje platné technologické a ekologické normy.

Firma EXIM-TECH s.r.o. buduje svoje vzťahy k zamestnancom, obchodným partnerom, zákazníkom, dodávateľom, veriteľom, ku konkurencii i k celej verejnosti na základe dôvery, úcty, rešpektovania základných ľudských práv a bez akejkoľvek diskriminácie.