Kontakty:
Telefón: +421 48 4147 086
E-mail: eximtech@eximtech.sk

Fakturačná adresa:
EXIM - TECH, s.r.o.
Partizánska cesta 456/76
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36055841
DIČ: 2020090149
IČ DPH: SK2020090149
Je platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo: 7882/S.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Kontaktný formulár